Reklamintäkter ger sänkt medlemsavgift

///STARSHINE MODEL ACADEMY - 2020 03 03


eMedia73 har lyckats förhandla sig till ett sponsoravtal som innebär att STARSHINE MODEL ACADEMY kan sänka medlemsavgiften till och med 2020 04 30. Sänkningen medger även en återbetalning av mellanskillnaden till de medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift redan. Avtalet kan komma att förlängas och i så fall meddelas om detta så fort det är klart.


Medlemsavgiften är 475 kronor men efter säkningen blir medlemsavgiften endast 345 kronor.